CONTACT​

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

info@zzww.nl

Tuinstraat 9

1691 EN Hauwert

NL73 RABO 0319487253 t.n.v. Zorg Zoals de Westfries het Wil

INITIATIEFNEMERS

Zorg Zoals de Westfries het Wil is een initiatief van Hans Schipper, Han Fasten, Jan Burger en Wim van Hilten. Inwoners van Westfriesland én veel ervaring in overheid en zorg.

ONDERSTEUNENDE PROFESSIONALS

Bericht voor de pers 

13 september 2017 

Gezondheidszorg in West-Friesland krijgt een ruime voldoende van de inwoners

Inwoners van oostelijk West-Friesland geven de gezondheidszorg in hun regio een mooi rapportcijfer: 7,5. Slechts 2 procent geeft de gezondheidszorg in de regio een onvoldoende. Maar ze zijn tegelijk bezorgd over de toekomst en willen dat het huidige kwaliteitsniveau minimaal gehandhaafd blijft en op sommige onderdelen nog verbetert. Dit blijkt uit de resultaten van een in opdracht van de nog jonge stichting “Zorg, zoals de Westfries het wil” uitgevoerd onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, het betreft een representatieve steekproef onder de bevolking van West-Friesland. Vierhonderd  zevenendertig personen hebben hier aan meegewerkt.

Wat de verbeteringen betreft vinden de deelnemers aan de enquête, dat er één loket voor regionale spoedzorg moet komen (huisartsenpost samen met Eerste Hulp). Verder vinden de ondervraagden, dat, mede met het oog op de vergrijzing meer  geïnvesteerd moet worden in samenhangende ouderenzorg en dat er meer geld moet komen voor de zorg in de huisartsenpraktijk. Het hoogst scoort de wens om ook in de toekomst voor (bijna) alle zorg in de regio terecht te kunnen, dus geen uitsluiting van zorgaanbieders door verzekeraars.

Deze verbeteringen sluiten overigens naadloos aan bij de lijst met prioriteiten van de Stichting.

 

Gebrek aan interesse

Deelnemers aan het onderzoek hebben ook van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt voor het individueel  ventileren van kritische geluiden. Over de hele linie van de zorg ervaren de ondervraagden een gebrek aan oprechte interesse en vindt men, dat er in veel gevallen meer aandacht is voor de computer dan voor de patiënt.

In het algemeen heeft men positieve ervaringen met de zorgverlening in West-Friesland. Verhoudingsgewijs is men het minst te spreken over de dienstverlening van de apotheken, GGZ en de Huisartsenpost.

Bij de huisartsenpost zijn de ondervraagden verhoudingsgewijs ontevreden over de aandacht, die men als patiënt verwacht.

Ook de lange wachttijd voor een eerste afspraak in het ziekenhuis werd negatief beoordeeld. Moeilijke bereikbaarheid per telefoon/internet was een veel genoemd punt bij de huisartsenzorg.

De enquête bood de mogelijkheid om suggesties te doen voor verbetering van de gezondheidszorg in West-Friesland. Daar is ruim van gebruik gemaakt.

 

Suggesties

We noemen enkele reacties:

“Meer openingsuren buiten de reguliere werktijden 9-5 en op zaterdag”

“Meer verrichtingen bij de huisarts en/of poli in eigen woonplaats”

“Minder managers, meer handen op de werkvloer”

“Huisartsenpost vrij toegankelijk, zonder verwijsbrief o.i.d.”

“Meer samenwerking op alle fronten, zonder vergadercultuur”

“Extra huisartsenpost/Eerste Hulp in de buurt van Enkhuizen. Afstand naar Hoorn is best groot, als je iets mankeert”

“Onze gezondheid minder af laten hangen van verzekeraars”.

“Ons ziekenhuis draagt niet voor niets de naam Westfries GASTHUIS en doet haar naam eer aan.”

“Onderzoek doen naar een goede regionale zorgstructuur.”

“Patiënt inzicht geven in de kosten.”

“Meer mensen op de Huisartsenpost om de telefoon aan te nemen…vaak veel wachtenden voor u.”

De stichting “Zorg zoals de Westfries het wil”, opgericht om de belangen te behartigen van de inwoners van oostelijk West-Friesland op het gebied van de gezondheidszorg zal de resultaten van deze enquête gebruiken in de gesprekken met zorgverleners en zorgverzekeraar.

 

Nadere informatie:

Namens Zorg, zoals de Westfries het wil

Jan Burger, secr. tel. 0651333810

Hans Schipper, vz. tel. 0653802846

Hoorn, 12-9-2017

Download hier de uitkomsten van de enquête